Haziran EK
Haziran, 2014

278

Burak SÜRMEN , Hamdi Güray KUTBAY , Hakan YILMAZ

Parazit Çiçekli Bitkilerin Gelişimi ve Hayat Tipleri Ss,9-16

Development and Life Types of Parasitic Flowering Plants

 

Gökçe Didar DEĞERMENCİ , Yalçın Kemal BAYHAN , Nejdet DEĞERMENCİ

Yüksek Organik Madde İçeren Endüstriyel Bir Atıksuyun Fenton Prosesi ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması Ss, 17-22

Investigation of Treatability of Industrial Wastewater Containing High Organic Matter by Fenton Process

Pınar KARATEPE , Halil YALÇIN

Kefirli Sağlık Ss, 23-30

Health with Kefir

Zeynep Merve ABACI , Zehra Tuğba ABACI

İnönü Üniversitesi Biyoloji ve Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Bilinci ve Bilgi Düzeyi Ss, 31-38

Genetically Modified Organism Conscious and Information Level in Biology and Food Engineering Students in Inonu University

 

Ahmet TORTUM , Oğuzhan GÖZCÜ , Muhammed Yasin ÇODUR

Türkiye’de Hava Ulaşım Talebinin Arıma Modelleri ile Tahmin Edilmesi Ss, 39-54

Air Transportation Demand Estimation in Turkey by Arima Models

 

Isaiah Adesola OKE

Technical and Economic Comparison of Conventional, Modify Conventional and Electrochemical Coagulation Processes Ss,55-64

Geleneksel, Düzenlenmiş Geleneksel ve Elektrokimyasal Koagülasyon Yöntemlerinin Ekonomik ve Teknik Açıdan Karşılaştırılması

 

Abubakar Ismail , Isaiah Adesola OKE

Trend and Frequency Analyses of Rainfall in North West Geopolitical Zone of Nigeria Ss, 65-78

Nijerya’nın Kuzeybatı Jeopolitik Bölgesine Düşen Yağış Miktarlarının Eğilim ve Frekans Analizi

Seda KARAKOCA , Akasya TOPÇU

Su Ürünleri Havuzlarında Atık Yönetimi Ss,79-82

Waste Management in Aquaculture Ponds

Ahmet Metin KUMLAY , Neşet ARSLAN , Canan KAYA

Farklı Fotoperiyot Şartlarında in vitro Olarak Yetiştirilen Patates (Solanum tuberosum L) Eksplantlarına Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkileri Ss, 83-94

The Effects of Plant Growth Regulators on in vitro Grown Potato (Solanum tuberosum l.) Explants Under Different Photoperiod Conditions