Cilt: 8 - Sayı: 4
Aralık, 2018

507

X Band Radar Sistemleri için Mikroşerit Yürüyen Dalga Anten Tasarımı
Koruma-Kentleşme Döngüsünde Zamana Bir Yolculuk: Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Örneği
Kahramanmaraş Piyasasında Satışa Sunulan Maraş Dondurmasında Patojen Mikroorganizmaların Membran Filtrasyon Yöntemiyle Araştırılma...
Cloud Point Extraction and Spectrophotometric Determination of Allura Red (E129) in Foodstuffs
Su Kıtlığına Maruz Bırakılmış C3 ve C4 Bitkilerinin Fotosentetik Aktivitelerinin Belirlenmesi
Çoklu Mikrokanallarda Ferroakışkanların Isı Transferi ve Basınç Düşümü Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi
Ekim Zamanının Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Genotiplerinde Yağ Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
New Floristic Records for C2 Square in the Flora of Turkey
4-Formilbenzoat’ın Co(II), Cu(II) ve Zn(II) ile İzonikotinamid Komplekslerinin Sentezi; Spektroskopik, Termik Özelliklerinin ve An...
Karadeniz Bölgesi Meyveciliğinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli
Kapsaisin ve Tarımda Kullanımı
A numerical investigation on vibration analysis of fiber reinforced and truncated conical hollow shells with different fiber orien...
Siyah Çay (Camellia sinensis) Sulu Ekstraktı Kullanılarak Nanotanecikli ZnO İnce Filminin Üretilmesi ve Karakterize Edilmesi
Samsun İlindeki Fındık Tarımsal Üretici Birliklerinin Mevcut Durum Analizi
Soft k-Uni Ideals of Semirings and its Algebraic Applications
Effect Of Astaxanthin On Rat Brains Against Oxidative Stress Induced By Cadmium:Biochemical, Histopathological Evaluation
Real-Time Implementation of Sliding Mode Control Technique for Two-DOF Industrial Robotic Arm
Kahramanmaraş Piyasasında Satışa Sunulan Maraş Dondurmasında Patojen Mikroorganizmaların Membran Filtrasyon Yöntemiyle Araştırılma...
Keçiboynuzu Kırığının Çayır Otu Silajının In vitro ve In situ Parçalanmasına Etkisi
New Travelling Wave Solutions for Time-Space Fractional Liouville and Sine-Gordon Equations
A Two-parameter Deformation of Supergroup GL(1|2)
Glikoz Yağ Asidi Esterlerinin Bitkisel Bazlı Yenilebilir Yağların Termal Bozunmasına Etkisi
X Band Radar Sistemleri için Mikroşerit Yürüyen Dalga Anten Tasarımı
Kuru Gıdaların Rengini Muhafaza Etmeye Yönelik Yeni bir Teknik: İndirgen Atmosferik Kurutma
Linalool Baskılı Polimer Sentezi
Yeşil Çaydaki Antioksidan Moleküllerin Özelliklerinin Kuantum Kimyasal Yöntemler ile İncelenmesi
Demiryolları Yolcularının Tutum ve Davranışlarının Farklı İstatistiksel Yöntemler ile Modellenmesi
Koruma-Kentleşme Döngüsünde Zamana Bir Yolculuk: Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Örneği
Iğdır İlinin Yerel Üzümü Kırmızı Kişmişi (Vitis vinifera L.) Çeşidinden Polifenol Oksidazın Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasy...
Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisinin Prostat Kanseri Teşhisinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Güneş Enerji Santralleri İçin Uygunluk Haritasının Elde Edilmesi: Bir Uygulama
Determination of Essential Oil Composition and Investigation of Phenolic Substance and Antioxidant Effect of “Helichrysum stoechas...
Ayçiçeğinin (Helianthus annuus L. cv. Palancı-I) In Vitro Tuzlu Koşullarda Gelişimi Üzerine Etil Metansülfonat (EMS) Uygulamaların...
Lidokain, Bupivakain ve Bunların Karışımının Meyve Sineklerinde Ömür Uzunluğu Üzerine Olan Etkisi
Investigation of Antioxidant Properties and Bioactive Composition of Allium tuncelianum ((Kollman) Ozhatay, Matthew & Siraneci) an...
Physicochemical Properties of Soy Protein Concentrate Treated with Ultrasound at Various Amplitudes
Karayolları Bakım Çalışmasında Kullanılan Araçların Güzergâhlarının Hiyerarşik Çinli Postacı Problemi Kullanılarak Düzenlenmesi
Kerozende Di-2-etilhekzil Fosforik Asit İçeren Bulk Sıvı Membranla Çinko İyonlarının Taşınımına Karıştırma Hızının Etkisi
Identification of chemical components from the Rhizomes of Acorus calamus L. with gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-...
2-(3-Hidroksi-4-metoksibenzilidenamino)-5-merkapto-1,3,4- tiyadiazol Bileşiğinin Sentezi, Moleküler Yapısı, Spektral ve Elektronik...
An Investigation About the Factors Influence on the Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer Measurement Results
Sayı Tam Dosyası