Cilt: 8 - Sayı: 3
Eylül, 2018

416

Dereotundan (Anethum graveolens) Saflaştırılan Polifenol Oksidaz (PFO) Enziminin Bazı Killerle İmmobilizasyonu
Farklı Uç Alma Dönemleri ve Farklı Dozlarda Azot Uygulamalarının Merlot (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Verim ve Kalite Üzerine...
Iğdır İlinin Meyvecilik Potansiyeli ve İl Ekonomisine Katkısı
Synthesis of PMMA-b-PEG-b- PMMA by controlled Polymerization Using Macro-RAFT Agents
Doğu Anadolu’nun Güneyinden Toplanan Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Gen Kaynaklarının Çiçek ve Tohum Özelliklerinin Belirlenmesi
Çileklerde Bor Elementinin Önemi, Taşınma Mekanizması, ve Çilek Tarımında Bor Kullanımı
Artemisia santanicum L. ve Artemisia absinthium L. Uçucu Yağlarının Çam Keseböceği (Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermülle...
Effect of Drying Methods on Some Chemical Characteristics of Hazelnuts (Corylus avellana L.) During Storage
Bazı Ağır Metallerin Yem Şalgamı’nda (Brassica rapa L. var. rapa) Tohum Çimlenmesi ve Fide Büyümesi Üzerine Etkisi
İmidakloprit ve Asetamiprit’in Gammarus kischineffensis (Amphipoda:Crustacea) Üzerine Akut Toksik Etkisinin Değerlendirilmesi
Aksaray İli Madenciliğinin SWOT Analizi
The Concept of Resilience: A Critical Evaluation of Erzurum
Taksi Duraklarının Konum ve Kapasitelerinin, Erişilebilirlik Ölçütleri ve Nüfus Dağılımı Kapsamında Değerlendirilmesi: Tekirdağ-Ço...
Yapı Bilgi Modellerinde Mekansal Verilerin Rolü
Sucul Deney Hayvanları Seçilmesi, Avantajlar ve Dezavantajlar
Çitlembik Bitkisinin Kimyasal Bileşimi ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
Farklı Metal (Bakır, Çinko, Kurşun, Kalsiyum ve Mangan) Oksitlerin Sıcak Baca Gazı Kükürt Tutma Aktiviteleri
Sera Gazı Salınımı ve Çevre Kirliliğinin Azaltılması Yönünden Yemlik Baklagillerin Önemi
Hindi Karaciğerinden NADPH-Sitokrom P450 Redüktaz’ın Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Metal İyonlarının Enzim Aktivitesi ...
Ticari Olarak Satın Alınan Nar Suyunun Antibakteriyal ve Bazı Antibiyotiklerle Sinerjistik Etkisi
Investigation of Some Pesticides’ Effects on Activities of Glutathione Reductase and Glutathione S-Transferase Purified from Turke...
Parametric Study of The Parameters Affecting Concrete Pavement Thickness
Kalsiyum Karbonat Polimorflarının Oluşumuna Yaşlandırma Süresinin Etkisi
Yeni Elma Kültürü: Piraziz Elmasının (Malus communis L.) Antioksidan İçeriğinin ve Antidiyabetik Etkisinin Araştırılması
Inter-ply Hibrit Kompozit Yapılarda Elyaf Diziliş Sıralamasının Mekanik ve Dinamik Özelliklere Etkisi
Some New Integral Inequalities Related to Convex Functions
Kent Parklarındaki Gürültünün Değerlendirilmesi: Hüdavendigar Parkı Örneği
Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra) Ekstraktı ve Sıvıcam Karışımı ile Boyanan Bazı Odun Türlerinin Yanma Özellikleri
Farklı Ekim Oranlarının Mısır-Soyanın Birlikte Üretiminin Bazı Agronomik ve Verim Özellikleri Üzerine Etkisi
Dual-Variable Functions on Time Scale
Farklı Dozlarda Fosfor ve Humik Asit Uygulamalarının Glayöl Çeşitlerinde Mikro Besin Elementi (Fe, Cu, Zn ve Mn) İçeriklerine Etki...
Fotovoltaik İnce Film Olarak Elektrokimyasal Depozit Edilmiş Cu-Grafen ve Cu2 O-Grafen Nanokompozitler
Tek Hücre Proteinlerinin İnsan ve Hayvan Beslemede Kullanımı
Dielectric Characterization of Si-Based Heterojunction with TiO2 Interfacial Layer
Limnophila aromatica (Lamk.) Merr.’nın Boğum ve Boğum Arası Eksplantlarından In Vitro Sürgün Rejenerasyonu
Pestisit Tayini için Nanopartiküllerle Duyarlılığı Arttırılmış Moleküler Baskılama Temelli Yüzey Plazmon Rezonans Sensörlerin Hazı...
Oxidative DNA Damage Protective Ability of Punica granatum
Sayı Tam Dosyası