Cilt: 7 - Sayı: 3
Eylül, 2017

349

Farklı Yaprak Su Potansiyeli (Ψyaprak) ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Sangiovese Üzüm Çeşidinin Fitokimyasal Özellikleri Üzer...
Allium cepa L. Kök Ucu Hücrelerinde Diazinon Toksisitesinin Araştırılması
Alyssum virgatum Nyar. Su Ekstrelerinin Sitotoksik ve Antisitotoksik Özellikleri
Determining the Seasonal Ornithological Potential of the Dönemeç (Engil) Delta and Generate the Digital Maps Using Geographical In...
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Badem (Prunus amygdalus L.) Potansiyeline Genel Bir Bakış
Nur Dağları’nın (Amanoslar) Orta Kesiminin Farklı Yamaçlarında Bitki İndeks Değişiminin İzlenmesi
Nano Gümüş Sülfadiazin ve Nano Benzalkonyum Klorür Dezenfektanlarının Planktonik Bakterilere ve Biyofilm Tabakasına Etkinliğinin İ...
Syntaxin4 and Synapsin3 mRNA Levels Induced by Long-Term Iron Toxicity in Rat (Rattus norvegicus)
Odunsu Bitki Türlerinde İn-vitro Aşılama-I (Anaç, Kalem, Aşı Tekniği)
Salda Gölü Prokaryotik Çeşitliliğinin Yeni Nesil Dizileme Yöntemiyle Belirlenmesi
Uşak’ta Yetişen Farklı Alıç (Crataegus spp.) Genotipi Meyvelerinin Bazı Kimyasal ve Pomolojik Karakterlerinin Belirlenmesi
Toplam Lagrange Yöntemi ile Kabukların Burkulma Ötesi Analizi
Glutatyon Redüktaz (GR) Enziminin Japon Bıldırcın (Coturnix coturnix japanica) Eritrositlerinden Saflaştırılması ve Karakterizasyo...
Alcohol Dehydrogenase from Sheep Liver: Purification, Characterization and Impacts of Some Antibiotics
On the Distribution of an Endemic Geometrid Moth, Xanthorhoe inconsiderata (Staudinger, 1892) (Lepidoptera)
Denizli İlinin Kırsal Kesimlerinde Hayvansal Kaynaklı Atıklardan Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi
Archimedean Copula Parameter Estimation with Kendall Distribution Function
Van Çaldıran Ovası Yüzey Sularının İçme ve Sulama Suyu Açısından İncelenmesi
Use the Geonet in Erosion Control Works and Slope Stabilizations – A Sample Study
Çözelti Ortamından Katı-Sıvı Faz Dengeleri Yardımıyla NaH2 PO2 ve NaCl Tuzlarının Ayrılması
Erzurum Kent içi Ulaşım Planlamasında Kullanılmak Üzere; CBS Tabanlı Trafik Kazalarının Analizi
Synthesis of poly[ε-caprolacton-b-epichlorohydryin-b-ε-caprolactone]- g-poly(styrene) Block-Graft Copolymers via Cationic Ring Ope...
Topraktan İzole Edilen Streptomyces sp.’den Ksilanaz Üretimi ve Karakterizasyonu
Coğrafi İşaretli Erzurum Civil Peynir Tüketim Tercihlerine Dayalı Pazarlama Taktik ve Stratejileri
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Bitkisel İmmunostimulant Kullanımı
An Application of Nabla Operator for the Radial Schrödinger Equation
Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Özelikler Arası Korelasyon ve Path Analizi
Çukurova Koşullarında Bitki Yoğunluğu ve Bitki Yaşının Şeker Otu (Stevia rebaudiana Bertoni)’nun Verimine Etkisi
Bazı Bitki Hormonlarının Korungada (Onobrychis sativa L.) In Vitro Özellikler Üzerine Etkisi
Batman İli Ekstansif Koşullarında Yapılan Hindi Yetiştiriciliğinin Genel Yapısı ve Sorunların Tespiti
Yüksek Rakımlı Çayır-Mera Alanlarında Yetişen Bazı Yabani Türlerin Yem İçeriklerinin Belirlenmesi
Koyun Karkaslarının Kalite Sınıflandırılmasında “EUROP” Sistemi ve Türkiye’deki Uygulamalar
Karayolu Projelerinin Hazırlanmasında Yaban Hayatı Geçiş Yapılarının Değerlendirilmesi
Bitki Kitinazları: Moleküler Yapıları, Önemleri ve Kullanımları
Kentleşmenin Hava Kalitesi Üzerine Etkisi; Bingöl İli Örneği
Sayı Tam Dosyası