Cilt: 7 - Sayı: 2
Haziran, 2017

302

Almus Baraj Gölü (Tokat)’nde Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinin Sedimentten Fosfor Salınımına Etkisi
Dormancy and Germination Requirements of Five Species From Brassicaceae
Durum Buğdayı (Triticum turgidum ssp durum) Genotiplerinin Düşük Molekül Ağırlıklı Gluten Bantları (LMW) ve Bazı Kalite Özellikler...
Bozburun Yarımadası’nın Geofitleri
Erzurum İli’nde Arpanın Üretim Maliyeti
Farklı Zemin Tiplerinin Esmer Sığırlarda Memedeki Mikroorganizma Yükü ve Stres Hormonları Üzerine Etkileri
Farklı Standartlara Göre Silo Yüzeyindeki Dış Basınç Katsayılarının Belirlenmesi
Hypericum retusum Aucher’in Hücre Süspansiyon Kültürlerinin Optimizasyonu ve Fenolik Bileşen İçeriğinin İncelenmesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Nar (Punica granatum L.) Potansiyeli Konusunda Bir Araştırma
Japon Balıklarında (Carassius auratus L. 1758) Yeme İlave Edilen Probiyotiklerin Büyüme Performansına Etkileri
Iğdır Yöresinde Çevresel Radyoaktivitenin Belirlenmesi
The Dynamics of Thirring Optical Solitons by Kerr Law Nonlinearity
A Different Solution Method for the Confluent Hypergeometric Equation
Solution of a Nonlinear Schrödinger Equation with Galerkin’s Method
Tunnelling Magnetoresistance at Low Magnetic Fields in LSMO/STO/LSMO Magnetic Tunnel Junction
Menzelet Baraj Gölü’nde Yaşayan Silurus glanis (Linnaeus, 1766) Balıklarının Karaciğer Dokusu Yağ Asidi Bileşiminin Tespiti
Biyo – Ekolojik Risk İndeksleri Kullanılarak Seydisuyu Havzası Sediment Kalitesini Değerlendirilmesi
Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Bitkisel Tasarımı ve Uygulaması
Kampüs Ağlarında Arkaplan Trafiğin IP-Tabanlı Telefon Sistemlerin Ses Kalitesi Üzerindeki Etkisi
3-Metil-4-[3-(p-nitrobenzoksi)benzilidenamino]-4,5 -dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiğinin Teorik ve Deneysel Spektroskopik Öze...
Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinde Biyoteknolojik Çalışmalar
Betonarme Yapı Elemanlarında En Uygun Donatı Yerleşiminin Belirlenmesi: Konsol Kiriş Örneği
Detection of Ten Resistance Genes Against P. syringae pv. phaseolicola and X. axonopodis pv. phaseoli in Twelve Local Bean Varieti...
Investigations of in vitro Antioxidant Activities, Elemental Compositions and Lipid Constituents of Acanthus dioscoridis L. var. d...
Potential of Industrial Tomato Production of Southeast Anatolian Region in Turkey
The Effects of Environmental Factors on Artemia Population in Tuz Lake (Central Anatolia, Turkey)
Tuz ile Balığın Buluşması: Tuzlu Balık
New Characterizations for Pseudo Null and Partially Null Curves in 4 R2
Soğuk İklime Duyarlı Kentsel Tasarım Yaklaşımları
Gıda Katkı Maddesi Olan Sodyum Sülfitin Tubifex tubifex’te Katalaz ve Glutatyon–S-Transferaz Enzim Aktivitelerine Etkileri
Zooplanktonik Organizmaların Manyas Barajında (Balıkesir) Mevsimsel Değişimi ve Bazı Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerle Olan İliş...
İnsanda Uzun Kodlanmayan RNA’ların Doku İfade Örüntüleri ve Varsayımsal İşlevlerinin Benzeşme Yayılması Algoritması ile İncelenmes...
Tuzluluk ve Kuraklık Stresi Altında Farklı Patlıcan Anaç/Kalem Kombinasyonlarının Bazı Morfolojik Özelliklerinde Meydana Gelen Değ...
Isı Transferinde Isı Kayıplarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile İncelenmesi
Pamukta Farklı Zamanlarda Kesilerek Uzaklaştırılan Tepe Sürgünü Uygulamasının Lif Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi
Sayı Tam Dosyası