Cilt: 5 Sayı: 4
Aralık, 2015

271

Beyhan KİBAR

Iğdır İli Mantar Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Ss,9-16

Determination of Mushroom Consumption Habits in Igdir Province

Burak SÜRMEN, Hamdi Güray KUTBAY, Hakan YILMAZ

Parasitic Angiosperm Plants of Turkey Ss,17-24

Türkiye’nin Parazit Angiosperm Bitkileri

Aliye DOLAR, Hatice Tül Kübra SARAÇ

Türkiye’nin Doğu İllerindeki Hava Kalitesinin PM10 Yönüyle İncelenmesi Ss,25-32

Investigation of Air Quality with PM10 in the Eastern Provinces of Turkey

Nihal ŞİMŞEKLİ , İsmail Sait DOĞAN

Geleneksel ve Fonksiyonel Ürün Olarak Maraş Tarhanası Ss,33-40

Traditional and Functional Fermented Product: Maras Tarhana

Abdulkadir Cüneyt AYDIN , Mahmut KILIÇ , Mahyar MAALI , Merve SAĞIROĞLU

Alt ve Üst Korniyerlerli Yarı-Rijit Birleşimlerde Kaynak Boyu Etkisi Ss,41-50

The Effect of Welding Length of Semi-Rigid Connections With Top and Seat Angles

Müge ŞANAL , Birsel KÖSE , Tolga COŞKUN , Nilsun DEMİR

Mogan Gölü’nde Sucul Makrofitlere Göre Ekolojik Kalitenin Tahmini Ss,51-56

Estimation of Ecological Quality Using Aquatic Macrophytes in Lake Mogan

Muhammet KARAŞAHİN

Topraksız Ortamda Yetiştirilen Bazı Tahılların Çim Suyu Verim ve Besin Değerleri Ss,57-64

Grass Juice Yield and Nutritional Values of Some Cereals In Soilless Culture

Volkan GÜL , Kemalettin KARA

Farklı Azot Dozlarının Bazı Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerine Etkisi Ss,65-76

Phenological and Morphological Characteristics of Sunflower (Helianthus annuus L.) Species under Different Nitrogen Treatment Doses 

Cemal BUDAĞ , Sanem ŞEHRİBANOĞLU

Van’da Kırmızı Et Üretimi Yapan Üreticilerin Kırmızı Et Fiyatları Üzerindeki Etkilere İlişkin Düşüncelerinin Tespiti Ss,77-84

The Determination of the Opinions of Red Meat Producers in Van Regarding the Impacts on the Red Meat Prices

Rıdvan KOÇYİĞİT , Abdulkerim DİLER , Mete YANAR , Olcay GÜLER , Recep AYDIN , Mehmet AVCI

Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Yapısal Durumu: Çiftlik Yönetimi ve Buzağı Yetiştirme Uygulamaları Ss,85-97

Structural Characteristics of Cattle Enterprises in Hınıs County of Erzurum Province: Farm Management and Calf Rearing Practices