Cilt 4 Sayı 2
Haziran, 2014

303

Parazit Çiçekli Bitkilerin Gelişimi ve Hayat Tipleri

Development and Life Types of Parasitic Flowering Plants

Burak SÜRMEN , Hamdi Güray KUTBAY , Hakan YILMAZ

Yüksek Organik Madde İçeren Endüstriyel Bir Atıksuyun Fenton Prosesi ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması

Investigation of Treatability of Industrial Wastewater Containing High Organic Matter by Fenton Process

Gökçe Didar DEĞERMENCİ , Yalçın Kemal BAYHAN , Nejdet DEĞERMENCİ

Kefirli Sağlık

Health with Kefir

Pınar KARATEPE , Halil YALÇIN

İnönü Üniversitesi Biyoloji ve Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Bilinci ve Bilgi Düzeyi

Genetically Modified Organism Conscious and Information Level in Biology and Food Engineering Students in Inonu University

Zeynep Merve ABACI , Zehra Tuğba ABACI

Türkiye’de Hava Ulaşım Talebinin Arıma Modelleri ile Tahmin Edilmesi

Air Transportation Demand Estimation in Turkey by Arima Models

Ahmet TORTUM , Oğuzhan GÖZCÜ , Muhammed Yasin ÇODUR

Technical and Economic Comparison of Conventional, Modify Conventional and Electrochemical Coagulation Processes

Geleneksel, Düzenlenmiş Geleneksel ve Elektrokimyasal Koagülasyon Yöntemlerinin Ekonomik ve Teknik Açıdan Karşılaştırılması

Isaiah Adesola OKE

Trend and Frequency Analyses of Rainfall in North West Geopolitical Zone of Nigeria

Nijerya’nın Kuzeybatı Jeopolitik Bölgesine Düşen Yağış Miktarlarının Eğilim ve Frekans Analizi

Abubakar Ismail , Isaiah Adesola OKE

Su Ürünleri Havuzlarında Atık Yönetimi

Waste Management in Aquaculture Ponds

Seda KARAKOCA , Akasya TOPÇU

Farklı Fotoperiyot Şartlarında in vitro Olarak Yetiştirilen Patates (Solanum tuberosum L) Eksplantlarına Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkileri

The Effects of Plant Growth Regulators on in vitro Grown Potato (Solanum tuberosum l.) Explants Under Different Photoperiod Conditions

Ahmet Metin KUMLAY , Neşet ARSLAN , Canan KAYA