Cilt 4 Sayı 1

Aydın ili Yenipazar, Bozdoğan ve Karacasu İlçelerinden Selekte Edilen Badem (Prunus amygdalus Batch) Genotiplerinin Protein, Yağ ve Yağ Asidi Bileşimlerinin Belirlenmesi

Determination of Protein, Oil and Fatty Acid Contents of Some Selected Almond (Prunus amygdalus Batch) Genotypes from Karacasu and Bozdoğan Yenipazar of Aydın Province

Ersin GÜLSOY, Fikri BALTA

Chemical Composition of Two Inula sp. (Asteraceae) Species from Turkey

Türkiye’de bulunan iki Inula sp. (Asteraceae) Türünün Kimyasal Kompozisyonu

Ömer KILIÇ

Bazı Kayısı Çeşitlerinin Bingöl Bölgesindeki Gelişim Durumlarının Belirlenmesi 

Determination of Plant Growing of Some Apricot Cultivars in Bingöl Region

Abdullah OSMANOĞLU , Tuncay KAYA , Barış DEMİRHAN

Morphological and Anatomical Study on Gladiolus antakiensis A. P. Hamilton and Gladiolus atroviolaceus Boiss. (Iridacee)

Gladiolus antakiensis A. P. Hamilton and Gladiolus atroviolaceus Boiss. (Iridacee) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Çalışma

Kadriye YETİŞEN , Yurdanur AKYOL , Bahattin BOZDAĞ , Canan ÖZDEMİR

PETKİM Atıksuyundan Kaprolaktam Geri Kazanımında Uygulanmış Özgün Bir Metot

An Original and Applied Method for Recovery of Caprolactam from PETKİM Waste Water

Hasan ERYILMAZ

Fenton ve Fenton-Benzeri İleri Oksidasyon Yöntemleri i̇le Acid Yellow 36 Boyar Maddesinin Giderimi

Removal of Acıd Yellow 36 Dyestuff Wıth Fenton and Fenton-Lıke Advanced Oxıdatıon Methods

Nihal KOCAKAPLAN , Neşe ERTUGAY , Emine MALKOÇ

Adsorption Kinetics of Pb2+ Removal from Aqueous Solutions Using Spent Batteries

Atık Pilleri Kullanarak Sıvı Çözeltilerden Kaldırılan Pb2+’nin Adsorbsiyon Kinetiği

Isaiah Adesola Oke 

Assessment and Optimization of Electrochemical Treatment of Typical Raw Water

Arıtılmamış Suyun Elektrokimyasal Muamele ile Değerlendirilmesi ve Optimizasyonu

Isaiah Adesola OKE , Ezekiel. Oluwaseun FEHINTOLA , Olumuyiwa .Adewale OBIJOLE , Olutoyin FASUYİ- ENANG , Enoch.Adedayo ADEKUNBİ , Hammed .Olawale OLOYEDE

Türkiye’de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi 

Causal Relationship Between Agricultural Production and Agricultural Credit Use in Turkey

Mustafa TERİN , İrfan Okan GÜLER , Adem AKSOY

Farklı Fotoperiyot Şartlarında in vitro Olarak Yetiştirilen patates (Solanum tuberosum L.)’lerde BAP’ın NAA ve IBA ile Birlikte Mikro Yumru Oluşturma Üzerine Etkileri

The Effects of BAP with NAA and IBA on Microtuberization of in vitro Grown Potatoes (Solanum tuberosum L.) under Different Photoperiod Conditions

Ahmet Metin KUMLAY , Neşet ARSLAN , Canan KAYA