Cilt 2 Sayı 4
Aralık, 2012

338

Erkut PEKŞEN Aysun PEKŞEN

Evaluation of Vegetable Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) Breeding Lines for Cultivar Development Ss, 9-18

Sebze Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) Islah Hatlarının Çeşit Geliştirme Amacıyla Değerlendirilmesi

 

 

Serkan YEŞİL Filiz ERTUNÇ

Bitki Virüsleriyle Mücadelede Yeni Stratejiler: Virüs Enfeksiyonlarına ve Vektörlerine Karşı Dayanıklılığın Geliştirilmesi Ss, 19-28

New Strategies in Control of Plant Viruses: Resistance Development to Virus Infections and Their Vectors

 

Ekrem ÖGÜR Celal TUNCER

Genetiği Değiştirilmiş Bitkilerin Böceklere Etkileri Ss, 29-36

The Effects of Genetically Modified Plants on Insects

 

Burak SÜRMEN Ahmet DOĞAN Hamdi Güray KUTBAY Erkan YALÇIN

Hacıosman Tabiat Koruma Alanı (Samsun/Türkiye) Subasar Ormanı’nda Relikt Bir Tür Olan Dişbudak Yapraklı Kanatlı Ceviz (Pterocarya fraxinifolia (Poiret) Spach)’in Gelişme ve Senesens Dönemindeki N:P Oranı Ss, 37-42

N:P Ratio in Development and Senescence Period of Caucasian Wingnut (Pterocarya fraxinifolia (Poiret) Spach) Which is a Relict Species in Swamps Forest of Haci Osman Nature Protection Area (Samsun/Turkey)

Raciye MERAL İsmail Sait DOĞAN

Karadut (Morus nigra) Katkılı Ekmeğin Antioksidan Aktivitesi ve Fenolik Kompozisyonu Ss, 43-48

Antioxidant Activity and Phenolic Composition of Bread Including Morus nigra 

 

Şenol ÇELİK

Tesadüf Blokları Deneylerde Tam Gözlemle Kayıp Gözlemi Tahmin Ederek Nispi Etkinliğin Karşılaştırılması: Tarım Verilerinde Uygulaması Ss, 49-54

The Comparison of Relative Efficiency by Estimating the Missing Observations with Full Observation in Experimental Arrangement of Randomized Complete Block: Agricultural Data to Application

 

Rasim BEHÇET Selman AYDIN Abdulvahap ÇAKMAK

Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması Ss, 55-62

Using As Fuel For A Single Cylindir Diesel Engine Of Biodiesels Produced From Vegetable and Animal Waste Oils

 

Engin ÖZKAN Sedat DERVİŞOĞLU

Catalan Numbers and Modular Arithmetic Ss, 63-66

Katalan Sayılar ve Modüler Aritmetik

Shantanu Deb BARMAN Shapan Chandra MAJUMDER Subrata SARKER

Effecting Factors of Disaster Loss Recovery Plan (DLRP) for Small Scale Business (SCB) in the Coastal Area of Bangladesh Ss, 67-72

Bangladeş Sahil Bölgesindeki Küçük Ölçekli İşletmeler için Felaket Kaybı İyileştirme Planına Etkili Faktörler

 

 

Salih ATAY Ali AYBEK Ahmet ASLAN

Bazı Meyve Türlerinin Hasadında Meyve Hasat Platformu Performansının Belirlenmesi Ss, 73-78

Assessment of the Performance of Fruit Harvest Platform in Harvesting of Some Fruit Species

 

Saniye DEMİR Kenan KILIÇ

Erbaa Ovası Yeraltı Suyunun Tuzluluğunun Değerlendirilmesi Ss, 79-86

Salinity Assessment of Groundwater in Erbaa Plain

 

Seyrani KONCAGÜL Ahmet KARATAŞ Nalan AKÇA Mehmet Emin VURAL Mehmet BİNGÖL

Factors Affecting Lactation Milk Yield and Some Lactation Characteristics of Zom Sheep in Farmer Conditions Ss, 87-93

Yetiştirici Elinde Bulunan Zom Koyunlarının Bazı Laktasyon Özellikleri ve Laktasyon Süt Verimini Etkileyen Faktörler