Cilt 2 Sayı 3
Eylül, 2012

320

Emine KÜÇÜKER Yakup ÖZKAN

Bodur ve Yarı Bodur Sistemli Elma Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi Ss, 9-16

Economic Analyses of Apple Productıon With Dwarf And Semı Dwarf System

 

Hüseyin KARLIDAĞ Mücahit PEHLUVAN Metin TURAN Sadiye Peral EYDURAN

Determination of Physicochemical and Mineral Composition of Mulberry Fruits (Morus alba L.) at Different Harvest Dates Ss, 17-22

Farklı Hasat Dönemlerinde Dut Meyvelerinin Fizikokimyasal ve Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi

 

Beyhan KİBAR Aysun PEKŞEN

Mantarlardan Elde Edilen Sclerotia ve Fonksiyonel Gıda Olarak Kullanımı Ss, 23-36

Sclerotia Obtained from Mushrooms and Its Use as Functional Food

 

Sedat KARAMAN Sırrı ŞAHİN Selçuk GÜL

Evaluation of the Land and Water Resources of the Middle Black Sea Region from an Agricultural Perspective Ss, 37-46

Orta Karadeniz Bölgesi Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi

 

 

Mehmet Zahid MALASLI Sefa ALTIKAT Ahmet ÇELİK

Iğdır İli Kayısı Tarımının Mekanizasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Ss, 47-54

Mechanization Problems and Solutions of Apricot Production of Iğdır Province

 

Ercan KAYA Hasan GÜRBÜZ Mustafa DERMAN

Üniversite Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Gıda Ürünlerine Bakışı Ss,55-60

Perceptions of University Students towards Genetically Modified Food Products

 

Raciye MERAL Gülşah SAYDAN KANBEROĞLU

Tahıllardan Etanol Üretimi Ss, 61-68

Ethanol Production from Cereals

 

Ahmet TORTUM Muhammed Yasin ÇODUR Burhanettin KILINÇ

Modeling Traffic Accidents in Turkey Using Regression Analysis Ss, 69-78

Türkiye’de Trafik Kazalarının Lineer Regresyon İle Analizi

Nesrin BOYABAT Hatice BAYRAKÇEKEN Samih BAYRAKÇEKEN

Pirit Mineralinin CO2 Atmosferinde Termal Bozunmasında Su Buharının Etkisi Ss, 79-84

Effect of the Water Vapor in CO2 Atmosphare on Thermal Decomposion of Pyrite Mineral

 

Ahmet Tuğrul POLAT

Kent Parklarında Görsel Kalite ve Doğallık Derecesi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Ss, 85-92 

The Determination of Relationships between Visual Quality and The Degree of Naturalness in Urban Parks

 

Bilal KESKİN Mehmet Ali BOZKURT Hakkı AKDENİZ

Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Fertilizer Application on Nutrient and Heavy Metal Concentrations in Grass-legume Mixtures Ss, 93-102

Buğdaygil-baklagil Karışımlarında Besin Maddesi ve Ağır Metal Konsantrasyonları Üzerine Azot Gübresi ve Arıtma Çamuru Uygulamasının Etkileri

 

 

Ayşen AKAY Emel KARARSLAN

Mikoriza Aşılanmış Kudret Narı (Momordica Charantia) Bitkisine Farklı Dozlarda Fosforlu Ve Demirli Gübre Uygulamasının Yaprak Klorofil İçeriğine Etkisi Ss, 103-108

The Effect of Different Doses Phosphorus and Iron Fertilizer Application on Leaf Chlorophyll Content in Mycorrhiza Inoculated Bitter Melon (Momordica Charantia) Plant

 

Tülay ÇİMRİN Rahşan İVGİN TUNCA

Bıldırcın Beslemede Alternatif Yem ve Katkıların Kullanımı Ss, 109-116

The Use of Alternative Feed and Additives in Quail Nutrition

 

Ayfer YILDIRIM

Kangal Irkı Köpeklerde Büyüme ve Beden Ölçülerine ait Özellikler Ss, 117-126

Characteristics of the Growth and Body Measurements of the Kangal Dogs 

 

Ayfer YILDIRIM

Kangal Irkı Köpeklerde Döl Verimi ve Yaşama Gücüne Ait Özellikler Ss, 127- 132

Characteristics of the Fertility, Viability, Growth and Body Measurements of the Kangal Dogs