Cilt 2 Sayı 2
Haziran, 2012

335

Hakan YILDIRIM

Bazı Yerli Kayısı Çeşitlerinin İn Vitro Embriyo Kültürleri Üzerine Besi Ortamı ve Genotipin Etkisi

Effects of Media and Genotype on the in vitro Embryo Cultures from National Varieties of Apricot

 

Şenol YILDIZ Zafar HANDOO Lynn CARTA Andrea SKANTAR David CHITWOOD

The Stunt Nematode Sauertylenchus maximus (Allen) Siddiqi (Tylenchida) in Pastures of Bingöl

Bingöl İli Meralarında Bodurluk Nematodu Sauertylenchus maximus (Allen) Siddiqi (Tylenchida)

 

 

Serkan BAYAR Recep BONCUKCUOĞLU Baybars Ali FİL Alper Erdem YILMAZ

Elektrokoagülasyon Yöntemi Kullanılarak Direct Red 23 Boyar Maddesinin Gideriminin İncelenmesi

Investigation of the Removal of Direct Red 23 by Electrocoagulation Method

 

Baybars Ali FİL Recep BONCUKCUOĞLU Alper Erdem YILMAZ Serkan BAYAR

Antep Fıstığı İşleme Atıksularının Elektrooksidasyon Yöntemiyle Ön Arıtım Çalışmaları

Pre-Treatment Studies of Pistachio Processing Wastewaters by Electro-Oxidation Methods

 

Esra Özay KÖSE

Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Yaklaşımları İle Öğrencilerin Çoklu Zeka Türleri Arasındaki

Instruction Approaches Used by Teachers and Multiple Intelligence Types of Students Between

 

Raciye MERAL İsmail Sait DOĞAN Gülşah Saydan KANBEROĞLU

Fonksiyonel Gıda Bileşeni Olarak Antioksidanlar

Antioxidants as Functional Food Ingredients

 

Hülya OLMUŞ Semra ERBAŞ

Determination of The Smallest Set of Treatment Combinations for Testing Main and Interaction

2k Faktöriyel Düzende Etki ve Etkileşimlerin Testi İçin Deneme Kombinasyonlarının En Küçük

 

Rüveyda KIZILOĞLU Vedat DAĞDEMİR

Erzurum İlinde Beyaz Lahananın Üretim ve Pazar Maliyeti; Aziziye, Yakutiye ve Pasinler...

Cost of Production and Market of Erzurum Province White cabbage; The Case Study of Aziziye...

 

Hakan KİBAR Turgut ÖZTÜRK

ANSYS Sonlu Eleman Yazılımının Tarımdaki Uygulamaları

The Applications in Agriculture of ANSYS Finite Element Software

 

Binali ÇOMAKLI Tuncay ÖNER Mahmut DAŞCI

Farklı Kullanım Geçmişine Sahip Mera Alanlarında Bitki Örtüsünün Değişimi

Changing of The Vegetation on Rangeland Sites with Different Using History

 

Maryam PASHAZADEH Dilek BAŞALMA

The Effects of Different Nitrogen Doses on Yield and Some Agricultural Characteristics of Castor Bean Plant (Ricinus communis L.)

Hintyağı (Ricinus communis L.) Bitkisinde Farklı Azot Dozlarının Verim Ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkisi

 

 

Füsun GÜLSER Arzu ÇIĞ Nalan TÜRKOĞLU

Van’da Doğal Olarak Yetişen Ardıç (Juniperus excelsa Bieb. ) Bitkisinin Meyvelerinin Besin

The Determination of Nutrient Contents of Native Juniper (Juniperus excelsa Bieb.) and Soil

 

Rahşan İvgin TUNCA Tülay ÇİMRİN

Kırşehir İlinde Bal Arısı Yetiştiricilik Aktiviteleri Üzerine Anket Çalışması

The Survey Study on Honey Bee Breeding Activities in Kirsehir Province