Cilt 1 Sayı 4
Aralık, 2011

307

Koray ÖZRENK Muttalip GÜNDOĞDU1 Nurhan KESKİN Tuncay KAYA

Erzincan Yöresinde Yetişen Gilaburuların (Viburnum opulus L.) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Some Physical and Chemical Characteristics of Gilaburu (Viburnum opulus L.) Fruits in Erzincan Region 

Koray ÖZRENK Tuncay KAYA Fikri BALTA Tuncay KAN

Van Gölü Havzası Cevizleri Bazı Pomolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması

Comparison of Some Pomological and Chemical Characteristics of Walnuts Grown in Lake Van Basin 

Erzincan Yöresinde Yetiştirilen Kızılcıkların (Cornus mas L.) Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Phenological and Pomological Characteristics of Cornelian Cherries (Cornus mas L.) Grown in Erzincan Elif SELÇUK Koray ÖZRENK
Van Yöresinde Yetiştirilen Bazı Kayısı Çeşitlerinin Fenolik Bileşik, Tokoferol ve Yağ Asidi İçerikleri Phenolic Compounds, Tocopherols and Fatty Acid Contents of Some Apricot Cultivars Grown in Van Vicinity Muttalip GÜNDOĞDU Koray ÖZRENK Tuncay KAN Mustafa Kenan GEÇER
Tuzlu Topraklarda Fusarium Oxysporum’un Neden Olduğu Pamuk Kök Çürüklüğüne Karşı Kök İlişkili... Evaluation of Root Associated Bacteria for Control of Cotton Root Rot Caused by Fusarium oxysporum... Jabborova DILFUZA Egamberdieva DILFUZA
Öğrenme Halkası Modelinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tohum-Meyve-Çiçek Konularındaki... The Effect of Learning Cycle Model on the Achievements and Retention Levels of Pre-Service Science... Yasemin HARURLUOĞLU Ercan KAYA
Ekosistemler ve Biyoçeşitlilik Konusunda Uygulanan Zihin Haritalamanın Öğrencilerin Akademik Başarısına... The Impact of the Mind Mapping Used For Ecosystems and Biodiversity on Students Academic Success Mürşet ÇAKMAK Hasan GÜRBÜZ Behçet ORAL
Stirenin Biyolojik Giderim Performansının Araştırılması Investigation of The Biological Removal Performance of Styrene Beste YALÇIN ÇELİK Tuba TURAN

Kızılcahamam-Çamlıdere Bölgesi’nde (Ankara) Jeolojik Mirasın Korunması Geological Heritage Protection in Kızılcahamam-Camlıdere Region (Ankara) Nurhan 

Balık İmmünolojisi, Bitkisel ve Kimyasal İmmünostimulantlar Fish Immunology, Herbal And Chemical Immunostimulants Başar ALTINTERİM
Hatay İlçelerindeki Akvaryum İşletmelerinin Genel Profili’nin Çıkarılması Üzerine Bir Araştırma A Research about Reporting General Profile of Aquarium Trading Houses in Hatay Borough’s Mehmet KILIÇERKAN Şehriban ÇEK
Ankara İli Polatlı İlçesinde Sulama Kooperatiflerine Ortak Olan Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi Economic Analysis of the Agribusinesses with a Partnership with the Watering Cooperatives in Polatlı, Ankara Derya Evrim KARAGÖZ Halil FİDAN
Erzurum Yöresinde Nohut Tarımının Mekanizasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri The Solving Suggestions and Problems of the Mechanization of Chickpea Production at Erzurum Region İbrahim Ethem GÜLER
Iğdır İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Agricultural Mechanization Properties of Iğdır Province Sefa ALTIKAT Ahmet ÇELİK
Türkiye Zootekni Biliminde Bazı Adlandırma ve Çeviri Hataları Misnaming and Mistranslation in Animal Science of Turkey Orhan YILMAZ
Türkiye’nin Doğusunda Yetiştirilen Katırların Bazı Morfolojik Özellikleri Some Morphological Traits of Mules Raised in East Region of Turkey Orhan YILMAZ Saim BOZTEPE Mehmet ERTUĞRUL