Cilt 1 Sayı 3
Eylül, 2011

343

Üniversite Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi An Investigation About Dairy Products Consumption Behaviors of University Students Bedia ŞİMŞEK İnci AÇIKGÖZ
Süt ve Ürünlerinde HACCP Uygulaması Aplication of Haccp in Dairy Products İbrahim ALTUN
Murat Dağı’nın Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma A Research on Determination of Murat Mountain Ecotourism Potential Nurhan KOÇAN
Alan Kullanım Planlamasında Potansiyel Tarım Alanlarının Ölçütlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri... Determınatıon of Agricultural Land Use Factors for Land Use Planning by GIS: Case of İspir... Metin DEMİR Nalan DEMİRCİOĞLU YILDIZ Yahya BULUT Sevgi YILMAZ Serkan ÖZER
Surimi Kaynaklı Ürünler ve Ürün Kalitesini Etkileyen Faktörler Surimi-Based Products and Factors Affect the Product Quality İlknur MERİÇ
Çanakkale Sığ Sularında Genç Mırmır, Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758), Bireylerinin... Feeding Habits of Young of the Year Striped Sea Bream, Lithognathus mormyrus (Linnaeus,... Hakan AYYILDIZ Özcan ÖZEN Aytaç ALTIN Alkan ÖZTEKİN
Genç Çipura, Sparus aurata (Linnaeus, 1758), Balıklarının Mevsimsel Beslenme Alışkanlıkları Seasonal Variation in Feeding Habits of Young of The Year Sea Bream, Sparus aurata (Linnaeus.. Aytaç ALTIN Özcan ÖZEN Hakan AYYILDIZ Alkan ÖZTEKİN Adnan AYAZ
Konya İlinde Fig Tarımı Yapılan Bazı Alanlarında Makro ve Mikro Besin Elementi İçeriklerinin... Determination of The Some Macro and Micro Nutrient Element Contents Within Konya Pro... Ufuk KARADAVUT Çetin PALTA Salih BİTGİ Oktay OKUR Durmuş Ali ÇARKACI
Eşeğin (Equus asinus) Evcilleştirilmesi Domestication of Donkey (Equus asinus) Orhan YILMAZ Mehmet ERTUĞRUL
Spread Story of Kangal (Karabash) Shepherd Dogs in the World Kangal (Karabaş) Çoban Köpeğinin Dünyaya Yayılış Öyküsü Orhan YILMAZ Mehmet ERTUĞRUL
Şirvan ve Eruh (Siirt) İlçelerinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belir.. A Study on Determination of Ampelographical Characters of Grape Cultivars Grown in Şirvan.. Cüneyt UYAK Adnan DOĞAN Ahmet KAZANKAYA
Van Yöresine Ait Bazı Yerli Asma Formlarının Tespiti ve RAPD Markörleriyle Tanımlanması Determination of Some Local Grape Genotypes Belong to Van Region and Their Characteriza... Ruhan İlknur GAZİOĞLU ŞENSOY Fikri BALTA
Siirt (Merkez)’de Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzer... A Study on Determination of Ampelographical Characters of Grape Cultivars Grown in Siirt... Cüneyt UYAK Adnan DOĞAN Ahmet KAZANKAYA
Kazova (Tokat) Yöresinde Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Olgunlaşma Sırasında... The Chemical Changes of Some Wine Grape Varieties During Ripening Period in Kazova... Rüstem CANGİ Onur SARAÇOĞLU Esra ULUOCAK Duran KILIÇ Ayşegül ŞEN
Sayı Tam Dosyası